Scandinavian Sushi? Check Out Sandfish Sushi & Whiskey In Palm Springs

Sandfish Sushi & Whiskey
View Gallery 14 Photos
Sandfish Sushi & Whiskey
Sandfish Sushi & Whiskey
Sandfish Sushi & Whiskey
Sandfish Sushi & Whiskey
Sandfish Sushi & Whiskey
Sandfish Sushi & Whiskey
Sandfish Sushi & Whiskey
Sandfish Sushi & Whiskey
Sandfish Sushi & Whiskey
Sandfish Sushi & Whiskey
Sandfish Sushi & Whiskey
Sandfish Sushi & Whiskey
Sandfish Sushi & Whiskey
Sandfish Sushi & Whiskey